Algemene Voorwaarden

  • Opdrachtgever wordt bij levering van het eindresultaat van een project, eigenaar van de inhoud. 

  • Gestelde tarieven die An hanteert zijn ten aller tijde “all-in”. Derhalve zijn inbegrepen: salariskosten, huisvestingskosten, kosten voor 
ondersteunend werk, kosten voor extra personeel, kosten voor gebruik van apparatuur, verzekeringen, verblijfskosten en alle overige additionele kosten welke wij maken ten behoeve van het kunnen uitvoeren van de hier geoffreerde werkzaamheden. 

  • De werkzaamheden worden op timeboxing-basis uitgevoerd. Indien gewenst kunnen urenstaten overhandigd worden.
  • Bij het aangaan van een opdracht wordt een aanbetaling van 25% bij aanvang van het project gewaardeerd. Na succesvolle afronding van het project zal het resterend bedrag geoffreerd worden met een betalingstermijn van 14 dagen.